جشنواره علمی سینا

قالب های جشنواره

________________________________
رفتن به گفتمان سازی

گفتمان سازی

همایش و نشست های تخصصی
برگزاری نمایشگاه و مسابقه

رفتن به نگارش

نگارش

مقاله و پایان نامه
کتاب و نشریه
وبلاگ و وبسایت

رفتن به حل مساله

حل مساله

اختراع
ابتکار

فعالیت های برتر علمی دانشجویی در تمام رشته های دانشگاهی

همراه با جوایز ارزنده

جایزه ی اصلی

10 کارت هدیه ی 10/000/000 ریالی
برای موضوعات مورد نیاز استان یا کشور

جایزه ی فرعی

20 کارت هدیه ی 500/000 ریالی
برای سایر موضوعات